lnwshop logo

บทความ

ข่าวรับสมัครสอบ กรมสรรพากร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์การจ่…
ข่าวรับสมัครสอบ กรมบัญชีกลาง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
"กรมบัญชีกลาง" ประกาศรับสมัครบุคคล (ผู้พิการ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท เริ่มทำงานนับตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับป…
ข่าวรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา" ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ดังต่อไปนี้1. นิติกร จำนวน 3 อัตรา2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา4. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา6. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา7. เจ…
ข่าวรับสมัครสอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานสถิติแห่งชาติ" จังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที…
"Hot" ข่าวรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนประสานและกิจการพิเศษ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครด้วย…
ข่าวรับสมัครสอบ กรมการข้าว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการข้าว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) จำนวน 2 อัตรา 1.1 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว 1.2 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว2. นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 2.1…
News Update ข่าวรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังต่อไปนี้1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท2. พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท3. พนักงานรวบร…
ข่าวรับสมัครสอบ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาต…
((ด่วน)) ข่าวรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0-2590-2196 , …
News Update ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังต่อไปนี้1. วิศวกรรมเครื่องกลลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ มีดังนี้- ด้านการปฏิบัติการ1.1 วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุงเกี่ยวกับวิศวกรรมเค…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 167 บทความ

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0910657181
facebooktwitter

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม7,715 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,257 ครั้ง
เปิดร้าน21 ต.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท20 มี.ค. 2561

RECOMMENDED

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบงานราชการไทย
แนวข้อสอบงานราชการไทย
ทางร้านมีแนวข้อสอบงานราชการไทย ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างครบถ้วน รวมทั้งข่าวรับสมัครสอบของหน่วยงานราชการต่างๆ ทำให้ลูกค้าไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญๆ ในการสมัครสอบเข้าทำงานราชการ โดยทางร้านจะทำการอัพเดทข้อมูลทุกวันนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเราจะได้เป็นส่วนนึงในความสำเร็จของลูกค้า และขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่มาอุดหนุนสินค้าภายในร้านแนวข้อสอบงานราชการไทยนะคะ
เบอร์โทร : 0910657181
อีเมล : lindadada6680@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก